Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đẩu ra chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đẩu ra chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin
Mô tảChuẩn đẩu ra chương trình: Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin
Tên File8. CDR.Cu nhan KTCNTT_Vien CNTT&TT.pdf
Kích thước File87.62 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:25
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống8350 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:39
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum