Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm
Tên File7.CDR. Ky su KTTP_Vien CNSH-CNTP.pdf
Kích thước File137.21 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:23
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống9780 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:07
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum