Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Sinh học
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Sinh học
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Sinh học
Tên File7. CDR.Ky su KTSH_Vien CNSH-CNTP.pdf
Kích thước File119.39 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:21
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống7897 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:03
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum