Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Toán tin ứng dụng
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Toán tin ứng dụng
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Toán tin ứng dụng
Tên File2.CDR.Cu nhan_Toan tin Ung dung.pdf
Kích thước File86.98 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:17
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống8257 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:00
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum