Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoá học
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoá học
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoá học
Tên File14.CDR.Cu nhan KT Hoa hoc_Vien KTHH.pdf
Kích thước File120.14 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:08
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống6807 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 14:56
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum