Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra Chương trình Kỹ sư Công nghệ may
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra Chương trình Kỹ sư Công nghệ may
Mô tảChuẩn đầu ra Chương trình Kỹ sư Công nghệ may
Tên File10.CDR.Ky su CN May_Vien Det may.pdf
Kích thước File86.61 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 24/05/2012 16:01
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống7022 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 14:29
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum