Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt
Mô tảChuẩn đầu ra Chương trình cử nhân Kỹ thuật Dệt
Tên File10.CDR.Cu nhan KT Det_Vien Det may.pdf
Kích thước File81.6 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 24/05/2012 15:58
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống6903 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 14:29
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum