Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra Chương trình cử nhân Công nghệ May
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra Chương trình cử nhân Công nghệ May
Mô tảCu nhan CN May_Vien Det may
Tên File10.CDR.Cu nhan CN May_Vien Det may.pdf
Kích thước File81.3 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 24/05/2012 15:50
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống6972 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 14:29
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum