Kỹ sư Kỹ thuật điện PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 09:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật điện

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điện  (Electrical Engineering)

Mã ngành: 52520201

Thời gian đào tạo: 5 năm 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineer’s Degree)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành kỹ thuật điện lực như: nhà máy phát điện, truyền tải điện, cung cấp điện cho công nghiệp & sinh hoạt, thiết kế, chế tạo thiết bị điện công nghiệp & gia dụng.

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, hóa học, tin học để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống, quá trình và sản phẩm kỹ thuật có liên quan đến những ứng dụng của kỹ thuật điện lực.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật mạch điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển, đo lường, tự động hóa để phân tích các hệ thống điện lực, sản phẩm thiết bị kỹ thuật có liên quan đến những ứng dụng của kỹ thuật điện lực.

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật điện lực, kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để tham gia thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống điện, dây chuyền sản xuất và sản phẩm kỹ thuật có liên quan đến những ứng dụng của kỹ thuật điện lực.

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức.

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình.

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc.

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành).

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4. Năng lực xây dựng và phát triển hệ thống, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật của ngành kỹ thuật điện lực phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa.

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án.

4.3   Năng lực tham gia thiết kế hệ thống, quá trình, sản phẩm và đưa ra các giải pháp kỹ thuật có liên quan đến kỹ thuật điện lực.

4.4   Năng lực tham gia thực thi, chế tạo và triển khai hệ thống, sản phẩm và các giải pháp kỹ thuật có liên quan đến kỹ thuật điện lực.

4.5   Năng lực vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống, quá trình, sản phẩm có liên quan đến kỹ thuật điện lực.

5.    Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

EE1010

Nhập môn kỹ thuật ngành Điện

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GD

GD

-

GT

GT

GT

-

-

 

 

EE2000

Tín hiệu và hệ thống

GD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

 

EE2020

Lý thuyết mạch điện I

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

-

GT

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE2030

Trường điện từ

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

-

GT

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE2110

Điện tử tương tự

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

-

GD

-

-

-

GT

GT

-

-

-

 

 

EE2120

Lý thuyết mạch điện II

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

-

GT

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE2130

Thiết kế hệ thống số

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

-

GT

-

-

-

GT

GD

 

 

 

 

 

EE3110

Kỹ thuật đo lường

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

-

GD

-

-

-

GT

GT

-

-

-

 

 

EE3140

Máy điện I

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GT

GT

GT

-

-

-

GT

GT

 

 

 

 

 

EE3280

Lý thuyết điều khiển I

GD

GD

GD

GD

GD

GD

-

-

GD

-

-

-

GT

GT

GT

-

-

 

 

EE3410

Điện tử công suất

GD

GD

GD

GD

GD

GD

-

-

GT

-

-

-

GT

GT

GT

-

-

 

 

EE3420

Hệ thống cung cấp điện

SD

GT

GT

SD

GD

GT

SD

GD

GT

SD

SD

-

GT

-

-

-

-

 

 

EE3510

Truyền động điện

SD

SD

 

GD

GD

GD

 

 

GT

 

 

 

GD

GD

 

GD

SD

 

 

EE3810

Đồ án I

SD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

EE3820

Đồ án II

SD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

Tự chọn chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4010

Lưới điện

SD

GD

GD

SD

GD

GT

 

GT

GT

 

 

 

GT

GD

GD

GT

GD

 

 

EE4020

Ngắn mạch trong HTĐ

SD

GD

GD

SD

GD

GT

 

GT

GT

 

 

 

GT

GD

GD

GT

GD

 

 

EE4050

KTĐ cao áp I

SD

SD

 

GT

GT

-

GT

GD

GT

 

 

 

 

GT

GD

SD

SD

 

 

EE4030

Phần điện NMĐ và TBA

SD

GD

GD

SD

GD

GT

 

GT

GT

 

 

 

GT

GD

GD

GT

 

 

 

EE4040

Bảo vệ và điều khiển HTĐ I

SD

SD

GT

SD

GD

 

SD

SD

 

SD

SD

GT

GD

GT

GT

GT

 

 

 

EE4051

Thí nghiệm HTĐ I (CA I, Lưới điện)

 

 

 

 

GD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4041

Thí nghiệm HTĐ II (BV&ĐK, NMĐ&TBA)

 

 

 

 

GD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4060

Đồ án III (HTĐ)

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

 

GD

GD

 

 

GD

GD

SD

SD

 

 

EE4114

Quy hoạch hệ thống điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4060

Đồ án III (HTĐ)

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

 

GD

GD

 

 

GD

GD

 

 

 

 

EE4112

Nhà máy thủy điện

SD

SD

SD

GD

GT

GD

 

GD

GT

 

 

 

GD

GD

 

 

 

 

 

EE4115

Ổn định HTĐ

SD

SD

GT

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

EE4061

Bảo vệ và điều khiển HTĐ II

SD

SD

GT

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

EE5060

Sử dụng máy tính trong phân tích HTĐ

SD

SD

GT

GD

GT

 

 

 

GD

 

 

 

 

 

 

GD

GD

 

 

EE4108

Tối ưu hóa chế độ HTĐ

SD

SD

GT

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

EE5050

Kỹ thuật điện cao áp II

SD

SD

GT

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

EE5012

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTĐ)

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE5070

Chuyên đề NMĐ nguyên tử

SD

SD

GT

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

TE3602

Kỹ thuật thủy khí

SD

SD

SD

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

GD

 

 

 

EE5071

Các nguồn năng lượng tái tạo

SD

SD

GT

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

EE4121

Đo lường và thử nghiệm không phá hủy

SD

SD

GT

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

 

 

ME3661

Kinh tế năng lượng

SD

SD

SD

GD

GT

GD

 

GD

GT

 

 

 

GD

GD

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị điện–điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4081

Vật liệu kỹ thuật điện

SD

SD

 

 

GT

 

 

 

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4080

Máy điện II

SD

SD

 

 

GT

 

 

 

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4422

Vi điều khiển và ứng dụng

SD

SD

 

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4070

Điều khiển thiết bị điện

SD

SD

SD

GD

GD

 

GD

GT

GT

 

 

 

GT

GT

GD

GD

GT

 

 

EE4090

Khí cụ điện cao áp

SD

SD

 

 

GT

 

 

 

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4082

Kỹ thuật chiếu sáng

SD

SD

 

 

GT

 

 

 

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE3600

Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

 

 

 

 

EE4207

Thiết kế thiết bị điều khiển

SD

SD

GD

GD

GT

 

 

GD

GT

 

 

 

 

GT

GD

GD

 

 

 

EE4211

Thiết kế máy điện

SD

SD

GD

GD

GT

 

 

GD

GT

 

 

 

 

GT

GD

GD

 

 

 

EE5211

Thiết kế khí cụ điện

SD

SD

GD

GD

GT

 

 

GD

GT

 

 

 

 

GT

GD

GD

 

 

 

EE4217

Công nghệ chế tạo thiết bị điện

SD

SD

GD

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

GT

GD

GD

 

 

 

EE5011

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TBĐ)

 

 

 

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

Chọn 4TC trong 3 HP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4212

Đồ án thiết kế máy điện

SD

SD

SD

GD

GT

 

 

 

 

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

 

EE4210

Đồ án thiết bị điều khiển

SD

SD

SD

GD

GT

 

 

 

 

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

 

EE4203

Đồ án khí cụ điện

SD

SD

SD

GD

GT

 

 

 

 

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

Chọn 7 TC từ các học phần dưới đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4215

Thiết kế tự động thiết bị điện

SD

SD

GD

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

EE4213

Thiết bị điện nhiệt

SD

SD

GD

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

EE4221

Chuyên đề thiết bị điện

SD

SD

GD

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

EE4114

Quy hoạch phát triển hệ thống điện

SD

SD

GD

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

EE4241

Hệ thống cung cấp điện cho các tòa nhà

SD

SD

GD

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

EE4204

Máy điện trong thiết bị tự động và điều khiển

SD

SD

GD

GD

GT

 

GD

GD

GD

 

 

 

 

GT

GD

GD

GD

 

 

EM3661

Kinh tế năng lượng

SD

SD

SD

GD

GT

GD

 

GD

GT

 

 

 

GD

GD

 

 

 

 

 

Tự chọn tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN ĐIỆN

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật điện

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 10:01