Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 09:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  (Control Engineering and Automation)

Mã ngành: 52520216

Thời gian đào tạo: 5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư (Engineer’s Degree)

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.    Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành điều khiển và tự động hóa:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học trong mô tả, tính toán và mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở lý thuyết mạch điện, tín hiệu, hệ thống và điều khiển, kỹ thuật điện tử và máy tính trong nghiên cứu, phân tích các thiết bị và hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá.

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm trong thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp.

2.    Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức.

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình.

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc.

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

3.    Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành).

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4.    Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa.

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án hệ thống điều khiển và tự động hoá.

4.3   Năng lực thiết kế hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá.

4.4   Năng lực triển khai, chỉnh định và đưa vào vận hành hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá.

4.5   Năng lực vận hành, bảo trì hệ thống và thiết bị đo lường, điều khiển và tự động hoá công nghiệp.

5.    Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KỸ THUẬT

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

EE1010

Nhập môn kỹ thuật ngành Điện

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GT

GD

GD

-

GT

GT

GT

-

-

 

 

EE2000

Tín hiệu và hệ thống

GD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

 

EE2020

Lý thuyết mạch điện I

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

-

GT

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE2030

Trường điện từ

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

-

GT

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE2110

Điện tử tương tự

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

-

GD

-

-

-

GT

GT

-

-

-

 

 

EE2120

Lý thuyết mạch điện II

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GT

-

GT

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE2130

Thiết kế hệ thống số

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

-

GT

-

-

-

GT

GD

 

 

 

 

 

EE3110

Kỹ thuật đo lường

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

-

GD

-

-

-

GT

GT

-

-

-

 

 

EE3140

Máy điện I

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GT

GT

GT

-

-

-

GT

GT

 

 

 

 

 

EE3280

Lý thuyết điều khiển I

GD

GD

GD

GD

GD

GD

-

-

GD

-

-

-

GT

GT

GT

-

-

 

 

EE3410

Điện tử công suất

GD

GD

GD

GD

GD

GD

-

-

GT

-

-

-

GT

GT

GT

-

-

 

 

EE3420

Hệ thống cung cấp điện

SD

GT

GT

SD

GD

GT

SD

GD

GT

SD

SD

-

GT

-

-

-

-

 

 

EE3510

Truyền động điện

SD

SD

 

GD

GD

GD

 

 

GT

 

 

 

GD

GD

 

GD

SD

 

 

EE3480

Vi xử lý

SD

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

 

EE3550

Điều khiển quá trình

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

EE3600

Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4220

Điều khiển Logic và PLC

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

EE3810

Đồ án I

SD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

EE3820

Đồ án II

SD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GD

GD

GD

GT

 

 

 

Tự chọn theo chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều khiển tự động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4230

Lý thuyết điều khiển II

GD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4435

Hệ thống điều khiển số

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4401

Thiết kế hệ điều khiển nhúng

SD

SD

 

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4433

Tối ưu hóa và điều khiển tối ưu

GD

GD

 

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4434

Thiết kế hệ thống điều khiển

SD

SD

 

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

SD

 

 

EE4439

Điều khiển hệ điện cơ

SD

GD

 

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

SD

 

 

EE4414

Điều khiển mờ và mạng nơron

SD

GD

 

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

SD

 

 

EE4438 

Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE5021

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ĐKTĐ)

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4440

Điều khiển hệ thống năng lượng tái tạo

GD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4416

Hệ sự kiện rời rạc

GD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4441

Kỹ thuật Robot

GD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4240

Trang bị điện–điện tử các máy CN

GD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4550

Mạng tốc độ cao

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4502

Kỹ thuật cảm biến

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4241

Hệ thống cung cấp điện cho các tòa nhà

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

Tự động hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4423

Thiết bị khí nén và thủy lực trong tự động hóa

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4240

Trang bị điện – điện tử các máy công nghiệp

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4422

Vi điều khiển và ứng dụng

SD

SD

 

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4340

Đồ án chuyên ngành

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE4347

Điều khiển truyền động điện

SD

GD

SD

GD

GD

 

GT

GD

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4336

Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suất

SD

GD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GT

GD

 

 

EE4341

Kỹ thuật Robot

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GT

GD

 

 

EE4414

Điều khiển mờ và mạng nơron

SD

GD

 

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

 

 

 

EE4435

Hệ thống điều khiển số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE5022

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TĐH)

SD

SD

SD

SD

SD

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

GD

Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4300

Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển bằng máy tính

SD

SD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE4316

Mô hình hóa và mô phỏng

SD

GD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE4510

Bảo dưỡng công nghiệp

SD

GD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE4320

Hệ thống sản xuất Tự động hóa tích hợp máy tính

SD

GD

GD

SD

SD

 

GT

GD

GD

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE4530

Thiết kế hệ thống tự động hóa

SD

GD

GD

SD

SD

 

GT

GD

GD

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE4540

Điều khiển máy CNC

SD

GD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE4325

Hệ thống tự động hóa nhà máy xi măng

SD

GD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE5020

Hệ thống tự động hóa nhà máy giấy

SD

GD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE4323

Hệ thống tự động hóa nhà nhiệt điện

SD

GD

GD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

Kỹ thuật đo và Tin học Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE4260

Thiết kế thiết bị đo

GD

SD

 

GD

 

GD

 

GT

GT

GD

GD

GT

 

GT

GT

GD

GD

 

 

EE4250

Xử lý tín hiệu

GD

SD

 

GD

 

GD

 

GT

GT

GD

GD

GT

 

GT

GT

GD

GD

 

 

EE4251

Thiết kế hệ thống nhúng

GD

SD

 

GD

 

GD

 

GT

GT

GD

GD

GT

 

GT

GT

GD

GD

 

 

EE4253

Cơ sở dữ liệu

GD

SD

 

GD

 

GD

 

GT

GT

GD

GD

GT

 

GT

GT

GD

GD

 

 

EE4518

Thiết bị đo y sinh và môi trường

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4550

Mạng tốc độ cao

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4551

Thiết kế hệ thống nhúng

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

GD

GD

GD

GT

GT

 

GD

GD

 

 

EE4500

Đồ án chuyên ngành (KTĐ&THCN)

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4435

Hệ thống điều khiển số

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

 

GD

GD

GT

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

EE5023

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ĐLTHCN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn 8 TC từ các học phần dưới đây

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4515

Cấu trúc máy tính

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4525

Vi hệ thống

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4527

Công nghệ FPGA và ngôn ngữ VHDL

SD

SD

SD

GD

GD

 

GD

GD

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4528

Đo lường nâng cao

SD

SD

SD

GD

GD

 

GD

GD

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GD

GD

 

 

EE4524

Đo và kiểm tra không phá hủy

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GT

GD

 

 

EE4513

Quản lý công nghiệp

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GT

GD

 

 

EE4441

Kỹ thuật Robot

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GT

GD

 

 

EE4519

Mạng nơ-ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GT

GD

 

 

EE5040

Phương pháp các phần tử hữu hạn

SD

SD

SD

GD

GD

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GD

GT

GT

GD

 

 

EE4611

An ninh và quản trị mạng

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

EE4241

Hệ thống cung cấp điện cho các tòa nhà

SD

SD

GD

GT

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

GT

 

GD

GD

 

 

Thực tập kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD

SD

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN ĐIỆN

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 09:57