Chương trình Kỹ sư Công nghệ may PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 17:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI 

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Tên chương trình đào tạo : Chương trình Kỹ sư Công nghệ may

2. Ngành đào tạo: Công nghệ May (Garment Technology)

3. Mã ngành: 52540204

4. Thời gian đào tạo: 5 năm 

5. Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư  

 

A.CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.  Kiến thức cơ sở chuyên môn cần thiết để thích ứng tốt với những công việc khác nhau lĩnh vực rộng của ngành may:

1.1  Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học) để mô tả, tính toán các quá trình sản xuất sản phẩm may

1.2  Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật về Kỹ thuật điện, kỹ thuật nhiệt, cơ học, quản lý điều hành sản xuất, quản lý chất lượng và marketing sản phẩm dệt may, an toàn lao động và môi trường dệt may, cơ sở mỹ thuật sản phẩm dệt may v.v. để nghiên cứu, phân tích nguyên liệu, sản phẩm may và các quá trình cắt, may, hoàn tất sản phẩm may

1.3  Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật về:

- Công nghệ sản phẩm may (Vật liệu may, công nghệ may, thiết bị may, thiết kế trang phục và thiết kế dây chuyền may)

- Thiết kế sản phẩm may và thời trang (Vật liệu may, thiết kế kỹ thuật và thiết kế mỹ thuật trang phục, công nghệ và thiết bị may)

để thiết kế sản phẩm may và thời trang, thiết lập quy trình công nghệ sản xuất; đánh giá chất lượng sản phẩm may.

2.  Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1  Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2  Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3  Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4  Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5  Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6  Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3.  Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1  Kỹ năng tổ chức, quản lý và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, biết sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại trong viết và thuyết trình

3.3  Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4.  Năng lực tham gia phát triển sản phẩm, xây dựng giải pháp kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm may:

4.1  Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2  Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án

4.3  Năng lực thiết kế sản phẩm, thiết lập công nghệ và các giải pháp kỹ thuật để sản xuất sản phẩm

4.4  Năng lực chế tạo sản phẩm, thực hiện các giải pháp kỹ thuật

4.5  Năng lực vận hành các trang thiết bị để chế tạo sản phẩm và thực hiện các giải pháp kỹ thuật.

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1  Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2  Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


B. ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Kỹ sư Công nghệ may 

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

(GD: Giảng dạy – GT: Giới thiệu – SD: Yêu cầu sử dụng)

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

 

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

 

Giáo dục thể chất

GD

 

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

 

Ngoại ngữ

GT

GD

 

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE2010

Kỹ thuật điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE2010

Kỹ thuật nhiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2015

Đồ họa kỹ thuật cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3190

Sức bền vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2040

Cơ học kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3060

Nguyên lý máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX2000 

Nhập môn kỹ thuật dệt may

GT

SD

GT

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX3010

Quản lý sản xuất dệt may

GT

GT

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GT

GD

GD

SD

GD

 

 

TEX3021

Quản lý chất lượng dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3030

Marketing dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3040

Tiếng Anh CN dệt may

 

SD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GD

GD

 

 

 

 

 

 

 

TEX3050 

Vật liệu dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3060

Thực hành kiểm tra và phân tích vật liệu dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3070 

An toàn lao động và môi trường dệt may

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3080 

Cấu trúc vải

 

 

 

GT

GT

GT

 

GT

 

 

 

 

GD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX3090 

Cơ sở mỹ thuật sản phẩm dệt may

 

GD

GD

GT

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX3102 

Đồ án thiết kế

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GD

GD

GD

GT

 

Tự chọn theo chuyên ngành Công nghệ sản phẩm may

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX4342

Công nghệ gia công sản phẩm may

SD

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX4352 

Thực hành may cơ bản

 

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GT

GD

GD

 

 

 

TEX4272

Thiết kế sản phẩm may theo đơn hàng

SD

SD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

 

SD

SD

SD

GD

GT

SD

 

 

 

 

TEX4282

Thiết kế mẫu sản xuất

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

SD

SD

SD

 

 

 

TEX4332 

Thiết bị may công nghiệp

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

TEX4372

Thực hành may nâng cao

 

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GT

GD

GD

 

 

 

TEX4362

Công nghệ sản xuất sản phẩm may

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX4002

Thiết kế công nghệ quá trình sản xuất may

SD

SD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

 

SD

SD

SD

GD

GT

SD

 

 

 

 

TEX4322

Thiết kế dây chuyền may

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX4302

Tin học ứng dụng trong sản xuất công nghiệp may

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5012

Công nghệ SP may từ vật liệu đặc biệt

SD

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5022

Tổ chức lao động trong công nghiệp may

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5032 

Đo lường may

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5042

Thiết kế nhà máy may

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5113

Xử lý hoàn tất sản phẩm may

 

GT

SD

GT

 

 

 

GT

 

 

 

GT

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

TEX5123 

Phân tích hóa học sản phẩm dệt may

SD

 

SD

 

GD

 

 

 

 

GT

GT

 

 

GT

GT

 

 

 

 

TEX5052 

Đồ án thiết kế nhà máy may

SD

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5912

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

SD

SD

SD

SD

 

SD

 

 

 

 

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

Tự chọn theo chuyên ngành Thiết kế sản phẩm may và thời trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEX4342

Công nghệ gia công sản phẩm may

SD

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX4352 

Thực hành may cơ bản

 

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GT

GD

GD

 

 

 

TEX4272

Thiết kế sản phẩm may theo đơn hàng

SD

SD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

 

SD

SD

SD

GD

GT

SD

 

 

 

 

TEX4282

Thiết kế mẫu sản xuất

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

SD

SD

SD

 

 

 

TEX4372

Thực hành may nâng cao

 

SD

GD

SD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GT

GD

GD

 

 

 

TEX4312

Cơ sở tạo mẫu trang phục

 

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX4382

Thiết kế trang phục

SD

SD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

 

SD

SD

SD

GD

GT

SD

 

 

 

 

TEX4262

Thực hành thiết kế trang phục

SD

SD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

 

SD

SD

SD

GD

GT

SD

 

 

 

 

TEX4252

Tin học ứng dụng trong thiết kế sản phẩm may

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5062

Nhân trắc học may mặc

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5103 

Vệ sinh trang phục

SD

SD

SD

GT

 

 

 

 

 

GT

GT

 

GT

GT

GT

GT

 

 

 

TEX5072 

Thiết kế trang phục chuyên dụng

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

SD

SD

SD

 

 

 

TEX5082

Tạo mẫu trang phục

 

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5092 

Tin học ứng dụng trong tạo mẫu sản phẩm may

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TEX5102 

Thiết kế phát triển sản phẩm may

SD

SD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

 

SD

SD

SD

GD

GT

SD

 

 

 

 

TEX5112

Đồ án phát triển sản phẩm may

SD

SD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

 

SD

SD

SD

GD

GT

SD

 

 

 

 

TEX5922

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

SD

SD

SD

SD

 

SD

 

 

 

 

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

BAN GIÁM ĐỐC

VIỆN DỆT MAY-DA GIẦY VÀ THỜI TRANG

 Tải file: Chuẩn đầu ra Chương trình Kỹ sư Công nghệ may

Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 17:08