Kỹ sư Cơ khí Động lực PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 16:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Tên chương trình: Kỹ sư Cơ khí Động lực

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103 

Thời gian đào tạo: 5 năm 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

A. Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí (Động lực) của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

1.    Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành động cơ đốt trong, ô tô và xe chuyên dụng, máy và tự động thủy khí:

1.1   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, tin học trong mô tả, tính toán và mô phỏng các thiết bị và hệ thống cơ khí động lực, bao gồm: động cơ, ô tô và xe chuyên dụng, máy và tự động thủy khí.

1.2   Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật cơ học, cơ học máy, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật nhiệt, vẽ kỹ thuật và CAD để nghiên cứu, thiết kế và phân tích các hệ thống, thiết bị cơ khí và cơ khí động lực.

1.3   Khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật động lực, truyền động cơ khí, truyền động thủy lực kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống và sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí và cơ khí động lực.

2.    Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1   Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

2.2   Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức.

2.3   Tư duy hệ thống và tư duy phê bình.

2.4   Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc.

2.5   Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

2.6   Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời.

3.    Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1   Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành).

3.2   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3.3   Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ≥ 450.

4.    Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị trong ngành công nghiệp động cơ đốt trong, ô tô và xe chuyên dụng, máy và tự động thủy khí trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.

4.1   Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa.

4.2   Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp, đề xuất và xây dựng các dự án phát triển sản phẩm kỹ thuật động cơ đốt trong, ô tô và xe chuyên dụng, máy và tự động thủy khí.

4.3   Năng lực thiết kế động cơ đốt trong, ô tô và xe chuyên dụng, máy và tự động thủy khí.

4.4   Năng lực chế tạo sản phẩm và triển khai giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô và xe chuyên dụng, máy và tự động thủy khí.

4.5   Năng lực vận hành và khai thác các quá trình, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí, động cơ, ô tô và xe chuyên dụng, máy và tự động thủy khí.

5.    Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1   Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2   Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


B. Đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần trong chương trình

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ

CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

HÌNH THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
(GD: Giảng dạy - GT: Giới thiệu - SD:
Sử dụng, rèn luyện)

MÃ HP

KHỐI KIẾN THỨC / TÊN HỌC PHẦN

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

Lý luận chính trị, quản trị học

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GD

GT

GD

Giáo dục thể chất

GD

Giáo dục quốc phòng-an ninh

GD

Ngoại ngữ

GT

GD

Toán và khoa học cơ bản

GD

GT

GT

Cơ sở và cốt lõi ngành

TE2000 

Nhập môn kỹ thuật Cơ khí động lực

GT

GD

GD

SD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

ME2012

Đồ họa kỹ thuật II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME2142 

Cơ học kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3191 

Sức bền vật liệu

SD

GD

 

GT

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

ME3060 

Nguyên lý máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE2012 

Kỹ thuật điện

SD

SD

 

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE2010 

Kỹ thuật nhiệt

SD

SD

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT

GT

 

 

 

 

 

ET2010 

Kỹ thuật điện tử

SD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSE3210 

Vật liệu kim loại

GD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

ME3110 

Vật liệu chất dẻo và composite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3090 

Chi tiết máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3230 

Dung sai và kỹ thuật đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3171 

Công nghệ chế tạo máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3130 

Đồ án chi tiết máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE3601 

Kỹ thuật thủy khí

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TE3010

Động cơ đốt trong

GT

GD

GD

GD

GT

GD

GD

 

 

SD

SD

 

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

TE3400

Máy thủy khí 

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TE3200

Kết cấu ô tô

 

SD

SD

GD

GD

GT

GD

GT

GD

 

GT

 

GT

SD

SD

GD

GT

 

 

Thực tập kỹ thuật

 

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

SD

SD

SD

 

GT

SD

GT

GT

SD

 

 

Định hướng động cơ đốt trong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE3020 

Lý thuyết ĐCĐT I

GT

GD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

GD

GT

SD

 

 

TE3030

Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

GT

GT

GD

GD

GD

GT

GT

GD

GD

 

 

SD

GD

GD

SD

SD

SD

 

 

TE3040

HT nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT

SD

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

SD

GT

SD

 

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

TE4010

Thí nghiệm ĐCĐT

SD

SD

SD

GD

GD

GT

SD

GT

SD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

GD

SD

 

 

TE4200

Hệ thống điện và điện tử  ô tô

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

 

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TE4020

Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ĐCĐT

SD

SD

SD

GD

GD

GT

SD

GT

SD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

GD

SD

 

 

TE5010

Lý thuyết ĐCĐT II

GD

SD

GD

SD

SD

SD

SD

GT

GD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

GD

SD

 

 

TE5020

ĐLH và dao động ĐCĐT

SD

SD

SD

GD

GT

GT

GT

GT

GT

GT

SD

SD

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

TE5030

Thiết kế, tính toán ĐCĐT

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

SD

SD

GT

GT

 

GD

GD

GD

GD

GD

 

 

TE5040

Tăng áp động cơ

SD

SD

SD

GD

GD

GT

SD

GT

SD

SD

SD

 

GT

SD

SD

GD

SD

 

 

TE5050

Trang bị động lực

SD

SD

SD

GD

GD

GT

GD

GD

GT

SD

SD

SD

GT

SD

SD

SD

SD

 

 

TE5060

Đồ án chuyên ngành ĐCĐT

SD

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

GT

SD

SD

 

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

TE5001

Thực tập tốt nghiệp (ĐCĐT)

SD

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

GT

SD

SD

 

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

TE5991

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ĐCĐT)

SD

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

GT

SD

SD

 

GD

SD

SD

SD

SD

 

 

Định hướng ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE3021

Lý thuyết động cơ ô tô

GT

GD

GT

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

SD

GT

GT

GD

GT

SD

 

 

TE3210

Lý thuyết ô tô

SD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

SD

SD

GT

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

TE3220

Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

 

 

SD

GD

GT

GD

GD

SD

GT

 

SD

GT

GT

GT

GD

GD

SD

 

 

TE4200

Hệ thống điện và điện tử ô tô

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

SD

SD

 

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TE4210

Thiết kế tính toán ô tô

SD

SD

SD

SD

GT

SD

SD

SD

SD

GT

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

TE4220

Công nghệ khung vỏ ô tô

GD

GD

GD

GD

GD

SD

GD

GT

SD

 

 

 

GT

GD

GD

 

GD

 

 

TE4240

Động lực học ô tô

SD

SD

SD

GD

GT

SD

GT

GT

GT

GT

SD

GT

GD

GT

GD

GD

GD

 

 

TE4250

Cơ sở thiết kế ô tô

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TE5200

ƯD máy tính trong kỹ thuật ô tô

SD

SD

SD

GD

GT

GT

GT

 

GT

GT

 

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

TE5210

Cơ điện tử ô tô cơ bản

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

GD

GD

SD

SD

 

SD

SD

GD

SD

SD

 

 

TE5220

Thí nghiệm ô tô

GD

GD

GD

SD

GT

SD

SD

SD

SD

SD

SD

 

GD

GD

SD

GD

 

 

 

TE5230

Xe chuyên dụng

 

SD

SD

GD

GD

GD

GT

 

GT

 

 

 

GD

GT

GD

GD

GD

 

 

TE5240

Đồ án chuyên ngành ô tô

 

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

SD

SD

SD

 

GT

SD

GT

GT

SD

 

 

TE5002

Thực tập tốt nghiệp (Ô tô)

 

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

SD

SD

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

TE5992

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (Ô tô)

SD

SD

SD

GD

GD

GT

SD

SD

SD

SD

SD

 

SD

SD

SD

SD

SD

 

 

Định hướng máy và tự động thủy khí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE3410

Lý thuyết cánh I

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE3420

Bơm quạt cánh dẫn I

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE3430

Tua bin nước I

SD

SD

GD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

 

 

SD

GT

GD

GD

GD

 

 

 

TE4440

Truyền động thủy động

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4450

LT ĐC tự động bằng các CCTK

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE3460

Máy thủy lực thể tích

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4470

Truyền động thủy lực thể tích

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4480

Truyền động và tự động khí nén

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4480

Lý thuyết cánh II

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4490

Bơm quạt cánh dẫn II

SD

SD

SD

GD

GD

GD

GD

SD

SD

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4500

Tua bin nước II

GT

GD

GD

GD

GD

 

 

 

 

GD

GD

 

GD

GD

GD

 

 

GT

GT

TE4575 

CN chế tạo máy thuỷ khí

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4520

Máy nén khí

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4530

Động lực học hệ thống thủy lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE4540

Đồ án máy thủy lực thể tích

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE4550

Đồ án máy thủy lực cánh dẫn

SD

GD

SD

GD

GD

SD

SD

GT

GT

GD

SD

SD

GT

GD

SD

GD

GT

 

 

TE5003

Thực tập tốt nghiệp (MTK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE5993

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (MTK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

 

VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

 Tải file: Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Cơ khí động lực

Tags: CKĐL kỹ sư
Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 16:57